Välkommen till Tossefarmors Gotlandskaniner

Här på gården har vi Gotlandskaniner i genbank. Vi ville vara med och bevara en av våra gamla lantraser, och då föll valet på Gotlandskaninen.